اعضای کمیته های متناظر سازمانها

اعضاء کمیته های متناظر سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی هیئت ورزش های همگانی استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

سمتنام و نام خانوادگی
رئیس کمیته متناظرسعید کمالی
بادی بالانسفاطمه بروجردی
ایروکامبت
ایروپامپمحجوبه صادقیان
کاربا دستگاه های آمادگی جسمانیعباس اسفندیاری
فیوژن فینتسمهسا امیر حسینی
دوچرخه ثابت وچرخهای سالنیسحر حاجی امینی
کلستنیکسسید محمد آقایان
جامپینگ فیتنستقی مقصودلو
روش تمرینی EMSعلی نوری
کراس ترینینگپریسا وارسته
تمرینات معلقمهیا شاکری نژاد
باراوسلشقایق افشار
ورزآرا
تمرینات ورزشی کاربردی
کراس فیتتقی مقصودلو
ایروبیکحسن برجعلی
ورزش در آبعلی زاهدی
یوگااحمد نودهی
پیلاتسمریم رحیمیان
آمادگی جسمانیحدیث رفتاری

اعضاء کمیته های متناظر سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی هیئت ورزش های همگانی استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

سمتنام و نام خانوادگی
رئیس کمیته متناظرمقداد صادقیان
قائم مقام کمیته متناظرهادی ایزدپناه
کمیته قلم وتندرستیخدیجه آذرمهر
کمیته لیوان چینیزینب مقیسه
کمیته طناب زنیرضا الله قلی
کمیته دومینوفرزانه کبیری
کمیته ورزش های الکترونیکمحمد صالحی
کمیته فوتبال حبابیسحر قربانی
کمیته ورزش روزانهمریم خانی
کمیته ثبت رکوردحسن غلامی
کمیته روپایی و حرکات نمایشیمجید دزیانی
کمیته پرواز کایتسیامک مکارم
کمیته ماهیگیریطاهر گرکز
کمیته پرثوآکلثوم کریم آبادی
کمیته گوی پردارحوریه رفتاری
کمیته هوگاممحمد مخدومی
کمیته داژبالتقی گرزین
کمیته ورزش در طبیعتمحمد فلاحی
کمیته بازیهای فکریمحمد صالحی
کمیته گردشگری ورزشیعلی اکبر بصیرنیا
کمیته پینت بالعلیرضا وطن خواه
کمیته چوگواصغر سلیمانی
کمیته فریزبیبهروز اسفندیاری

اعضاء کمیته های متناظر سازمان توسعه فعالیت بدنی هیئت ورزش های همگانی استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

سمتنام و نام خانوادگی
رئیس کمیته متناظرمهران قزلجه
کمیته ورزش سالمندیعلی بیگی
کمیته کارآفرینیموسی بی باک
کمیته ورزش کودکانفاطمه بابامحمدی
کمیته داوطلبیفاطمه نساء کیقبادی
کمیته روستاییانحسین غریب
کمیته زنان وخانوادهنرگس دوست محمدیان
کمیته زندانهافردین گرگانی
کمیته اقشار خاصحسین اسکندری
کمیته آتش نشانانمهدی قره قاشی
کمیته دانش آموزینرجس چهارنائی مفرد
کمیته دانشجویانسید مهدی غفاری
کمیته نیرو های مسلحسعید مارزلو
دکمه بازگشت به بالا